Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dogtravel verwerkt van haar klanten.

Indien je een reis boekt of aangeeft in ons bestand te worden opgenomen of om een andere reden persoonsgegevens aan Dogtravel verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Dogtravel, Simon Vestdijkstraat 1, Raamsdonksveer, KvK nummer: 53954270, in de persoon van Nathascha van der Heiden.
Nathascha is bereikbaar via dogtravelnl@gmail.com of via WattsApp 06-41479665

2. Welke gegevens verwerkt Dogtravel en voor welk doel
In het kader van jouw registratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Betreft Doel
klantnummer Unieke code om onderscheid te maken tussen personen.
lid van club van 500 Dit veld geeft aan of iemand meer dan 500 km heeft gelopen, zodat hij/zij een korting krijgt over de inschrijvingen.
Voornaam, Achternaam Deze gegevens worden gebruikt voor het bevestigen van de inschrijving en voor het overzicht voor de crew tijdens een arrangement.
geboortedatum Dit wordt gebruikt bij de kamerindeling.
straatnaam + huisnummer, postcode, woonplaats (met eventueel land indien dit niet Nederland is) Deze gegevens worden gebruikt voor het geval ik iets na moet zenden of persoonlijk contact noodzakelijk is.
telefoonnummer Dit wordt gebruikt voor communicatie met de klant. Het telefoonnummer wordt opgeslagen in een databestand op de computer en eventueel in de telefoon van Marit van Hattem. Het telefoonnummer komt ook op de lijst voor de crew te staan per arrangement, zodat contact kan worden gezocht indien nodig.
emailadres (actief) Je emailadres wordt gebruikt voor communicatie over de boeking zoals facturatie en toesturen laatste informatie.

Ook wordt je mailadres gebruikt voor het toesturen van een nieuwsbrief.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2e mailadres (niet actief) Als een mailadres niet meer actief is, plaats ik het in dit veld, zodat ik voorkom dat mijn mailprogramma een oud mailadres gebruikt.
telefoonnummers van achterblijvers (alleen van oude boekingen) Dit werd bij de eerste inschrijvingen opgeslagen. Bij nieuwe inschrijvingen wordt dit niet meer gevraagd.
aantal honden Benodigde informatie voor een boeking.
aantal personen per boeking Benodigde informatie voor een boeking.
geboekte reis Benodigde informatie voor een boeking.
aantal km per reis Hiermee wordt berekend of iemand lid wordt van de club van 500.
datum van de geboekte reis Benodigde informatie voor een boeking.
jaartal van de geboekte reis Benodigde informatie voor een boeking.
te betalen bedrag per reis, betaald bedrag per reis Benodigde informatie voor een boeking.
jaar van de geboekte reis Benodigde informatie voor een boeking.
hondgegevens (naam, ras, geslacht, leeftijd) Benodigde informatie voor een boeking.
Bijzonderheden baas Hierin noteer ik eventuele eetvoorkeuren die tijdens de inschrijving worden aangegeven of zijn opgemerkt tijdens een reis. Deze informatie wordt per reis gedeeld met de aanwezige crew.
Bijzonderheden hond Hierin noteer ik eventuele bijzonderheden over een hond die noodzakelijk zijn om te weten tijdens de reis. Deze informatie wordt per reis gedeeld met de aanwezige crew.
Datum bevestiging inschrijving Veld voor mijzelf om gegevens terug te kunnen vinden over de bevestiging.
Opties Veld waarin ik aangeef of een klant een optie heeft op een reis. Deze informatie wordt bijgehouden in een databestand op de computer en op een notitieveld in de telefoon.
Kent Dogtravel via.. Met deze informatie (voor zover ik het noteer) kan ik mensen belonen die veel nieuwe gasten aandragen.

 

3. Bewaartermijnen

Dogtravel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens voor de duur van de bedrijfsvoering van Dogtravel of tot dat iemand aangeeft dat de persoonsgegevens moeten worden verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens worden jouw gegevens op een beveiligde computer bewaard met een back up in de mail.

4.2     Er worden geen persoonsgegevens voor bewerking of om andere redenen naar derden gestuurd.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via Marit van Hattem kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dogtravel zal je verzoek in behandeling nemen en je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Marit van Hattem.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.