Privacy

De persoonsgegevens en andere gegevens die worden ingevuld op het inschrijfformulier of later aan ons worden overlegd, worden door ons verwerkt met het oog op het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van onze activiteiten en vergroting van het relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens zullen door ons nimmer aan derden worden verstrekt, buiten onze wettelijke verplichtingen om.

U heeft recht op inzage en verbetering van de bij ons over u bijgehouden informatie. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan bovenstaand adres.